Επιτροπές

Επίτιμος Πρόεδρος
Ε. Ν. Σταθόπουλος

Οργανωτική Επιτροπή
Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Α. Μπατιστάτου
Αντιπρόεδρος: Ε. Πατσέα
Γενική Γραμματέας: Κ. Πατσιαούρα
Υπεύθυνη Οικονομικών: Π. Αραπαντώνη-Δαδιώτη
Ειδική Γραμματέας: Α. Ζήζη - Σερμπετζόγλου
Μέλη: Δ. Μπούκλας
  Α. Νικολαΐδου


Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μ. Τζαρδή
Αντιπρόεδρος: Ε. Γιαννικάκη 
Μέλη: Δ. Δατσέρη
  Η. Δράκος
  Π. Ιερομονάχου
  Γ. Καζαμίας
  Α. Κουτσόπουλος
  Ε. Λαγουδάκη
  Ε. Μούστου
  Α. Ξεκάλου
  Μ. Παπαδάκης

 
Επιστημονική Επιτροπή
Επιστημονική Επιτροπή ΕΕΠΑ

Συντονιστής: Β. Ζολώτα
Μέλη: Γ. Αγρογιάννης
  Ε. Γιαννικάκη
  Μ. Δαιμονάκου
  Τ. Κολέτσα
  Α. Σουρλά
  Ο. Τζάϊδα


Συντονιστές Επιστημονικών Ομάδων 

Δ. Ανεστάκης Δ. Κανάκης Κ. Μανωλουδάκη Δ. Μπούκλας
Ε. Αρκουμάνη Ν. Κουφόπουλος Σ. Μεδίτσκου Α. Νικολαΐδου
Ν. Βλαδήκα Μ. Λαμπροπούλου Σ. Μηλιάς Ν. Παστέλλη
Κ. Γούλα Γ. Λιάπης Γ. Μητροπούλου Β. Χανιώτης
Α. Γούσια Χ. Μάγκου Μ. Μπόμπος