Πληροφορίες

Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

23-26 Ιουνίου 2021

Διαδικτυακή Παρακολούθηση:

Το Συνέδριο θα προβληθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr.
Σε όλους τους εγγεγραμμένους Συνέδρους θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με την εγγραφή τους username & password σύνδεσης.

auditorium Για να συνδεθείτε με την αίθουσα,
 επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας,
 την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».

secreteriat Πατώντας στην «Εικονική Γραμματεία» μπορείτε να δείτε τις χρήσιμες πληροφορείς για το Συνέδριο,
 όπως ο κατάλογος ομιλητών – προέδρων, οι χορηγοί, καθώς και το πλήρες Επιστημονικό Πρόγραμμα,
 όταν αυτό οριστικοποιηθεί.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Πιστοποίηση Παρακολούθησης:

Με τη λήξη του συνεδρίου θα δίνεται ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό σ’ όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης μέσα στην πλατφόρμα Livemed και ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει της καταγραφής του χρόνου παρακολούθησης κάθε χρήστη.

Untitled2 Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι μπορούν να παραλάβουν το «Πιστοποιητικό» τους
 πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο που βρίσκεται στην εικονική «Γραμματεία Συνεδρίου»
 και το οποίο ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εκδήλωσης.